header

Log in | Aanmelden

Vereniging van eigenaren-bewoners
van monumentenLinks

Hieronder treft u een aantal nuttige links aan. Heeft u een tip over een nuttige en/of interessante website, laat het ons weten via de contactpagina. De links zijn gerubriceerd op type.

 


Overheidsinstanties en semi-overheid

Monumenten.nl
Monumenten.nl informeert eigenaren van alle monumentale panden over bijvoorbeeld financiën, onderhoud en wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen eigenaren vragen stellen en ervaringen uitwisselen. De website is een initiatief van Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap. Naast kennis zet de Rijksdienst wetten en regels in om het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen.

Nationaal Restauratiefonds
Een verplichte site voor iedereen die een monument bezit of overweegt er een te kopen. Vooral belangrijk voor de financiele afhandeling.

Digitaal Erfgoed Nederland
Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is het nationale kennisplatform voor ICT en cultureel erfgoed. DEN verzamelt en verspreidt in opdracht van het Ministerie van OCW kennis over ICT-standaarden en andere kwaliteitsinstrumenten. Hierdoor kan het erfgoedveld op een professionele, toekomstvaste en publieksgerichte manier bouwen aan de Digitale Collectie Nederland.

 


Verenigingen en stichtingen

Vereniging Neo-Classicistisch Wonen Friesland
De vereniging wil deze woningen meer bekendheid geven en zet zich in voor de instandhouding van deze woonhuizen en tuinen in Friesland.

Stichting Nationaal Contact Monumenten
In 1972 in het leven geroepen om de krachten van de particuliere monumentenorganisaties te bundelen. Vanuit de betrokkenheid van circa 400 direct aangesloten particuliere organisaties en de duizenden mensen die daarin actief zijn, zet het NCM zich in voor het behoud van het (gebouwde) cultureel erfgoed. Is sinds 1 januari 2007 onderdeel van Erfgoed Nederland.

Stichting Federatie Monumentenwacht
Vaak ziet een monument er van een afstand goed uit terwijl nadere beschouwing beginnend verval aan het licht brengt. Dagelijks zijn 90 monumentenwachters met hun inspectiebussen – rijdend kantoor, materialenmagazijn en werkplaats op pad. Hun kerntaak omvat vier onderdelen: inspecteren, uitvoeren van kleine reparaties, rapporteren en adviseren.

Vereniging Hendrick de Keyser
‘Hendrick de Keyser’ is een vereniging tot behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het kopen van monumenten, die na een eventuele restauratie of het uitvoeren van groot onderhoud, worden verhuurd.

Documentatie.org
Begrippen uit de wereld van de monumentenzorg, bouwhistorie en cultuurhistorie, in de ruimste betekenis, worden op deze internetsite in woord en beeld toegelicht of ontsloten via literatuurlijsten.

 


Particuliere pagina’s

Huis Stalberg
Uitgebreide site over de langdurige restauratie van een groot woonhuis in Venlo.

Restauratie van een monumentaal woonhuis
Nieuwmarktbuurt Amsterdam-Centrum. Hier kun je de uitgebreide restauratie volgen van een 17e eeuws koopmanshuis in de binnenstad van Amsterdam. We hebben deze verbouwing, die haar aanvang nam op 13 mei 2002, gedetailleerd vastgelegd, met alle ups en downs.

 


Overige websites

Monumenten Advies Bureau
Een commerciëel bureau met hart voor de zaak. Voor duizend en een dingen die met monumenten te maken hebben, zoals een bouwhistorisch onderzoek of het afhandelen van de subsidieaanvraag.

Monumenten.pagina.nl
De bekende “startpagina” site heeft ook een monumenten-pagina. Met heel veel links. Een aanrader!

Word lid!

En help ons uw belangen nog beter te behartigen.

Als lid kunt u deelnemen aan interessante excursies en levendige ledenvergaderingen

Bovendien ontvangt u tweemaal per jaar onze informatieve nieuwsbrief

Samen zijn we sterk!

AANMELDEN

Contactformulier
Contactgegevens

Vereniging BewoondBewaard
Raadhuiskade 71
9648 KD Wildervank

Telefoon: 0620402055
www.bewoondbewaard.nl

Mail het bestuur
bestuur@bewoondbewaard.nl

Aanmelden
aanmelding@bewoondbewaard.nl

Vragen
vragen@bewoondbewaard.nl