header

Log in | Aanmelden

Vereniging van eigenaren-bewoners
van monumenten

alleen nieuwsbrieven tonen Alleen nieuwsbrieven tonen

Januari 2011 uitgave van de Nieuwsbrief Monumenten en Archeologie

Geplaatst op 21-01-2011

Inhoud Algemeen • Voorwoord Nieuws • Bouwhistorisch vooronderzoek bij rijksmonumenten en beschermd gezicht • Archeologie in bestemmingsplannen • Programma’s van eisen... Lees meer

Negatief advies van Bewoond Bewaard over deelname aan “Collectieve acties overdrachtsbelasting”

Geplaatst op 20-01-2011

Bewoners van monumenten worden momenteel (weer) benaderd om deel te nemen aan een collectieve gerechtelijke procedure. Het doel van deze actie is om in het verleden betaalde overdrachtsbelasting bij... Lees meer

Te koop: Groningen, Bad Nieuweschans

Geplaatst op 21-12-2010

Omschrijving: Het vrijstaande huis staat op een hoek in de oude dorpskern van de voormalige vestingplaats Nieuweschans. Het in vroeger tijden uit twee huizen bestaande pand, is nu een volledig... Lees meer

MoMo Nieuws Nummer 2 / september 2010 is uit

Geplaatst op 06-10-2010

MoMo Nieuws praat u bij over de Modernisering Monumentenzorg. Deze nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal,... Lees meer

Alle vergunningen gebundeld in de omgevingsvergunning

Geplaatst op 06-10-2010

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 ingevoerd. De wet bundelt 25 bestaande vergunning- en toestemmingsstelsels. Al die stelsels hebben te maken met ingrepen in de... Lees meer

Verruiming aftrekpost uitgaven voor monumentenpanden op komst

Geplaatst op 06-10-2010

Deze uitgaven voor monumentenpanden kwalificeren thans als persoonsgebonden aftrekpost, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Eén van de voorwaarden is dat het pand als eigen woning kan... Lees meer

Wikipedia opent een monumentenrubriek

Geplaatst op 17-09-2010

De internet encyclopedie Wikipedia heeft ter gelegenheid van open monumentendag 2010 een prachtige monumentenrubriek geopend. Per gemeente in Nederland zijn alle rijksmonumenten met enkele... Lees meer

Nieuwsbrief juni Modernisering Monumentenzorg

Geplaatst op 02-07-2010

MoMo Nieuws praat u bij over de Modernisering Monumentenzorg. Deze nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal. Klik hier om de nieuwsbrief te... Lees meer

Nieuwsbrief juni Monumenten & Archeologie Erfgoedinspectie

Geplaatst op 02-07-2010

Er is een nieuwe nieuwsbrief verschenen van Monumenten & Archeologie Erfgoedinspectie. Met de o.a. de volgende onderwerpen: Monitor monumenten en archeologie geeft kijk op gemeenten ... Lees meer

Gevelbehandeling van erfgoed: Erg of goed?

Geplaatst op 02-07-2010

Bijgaand vindt u, net voor de zomervakantie, zodat u de dag tijdig in uw agenda kunt reserveren, het persbericht, het programma en het aanmeldingsformulier voor de komende studiedag: ... Lees meer

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

Word lid!

En help ons uw belangen nog beter te behartigen.

Als lid kunt u deelnemen aan interessante excursies en levendige ledenvergaderingen

Bovendien ontvangt u tweemaal per jaar onze informatieve nieuwsbrief

Samen zijn we sterk!

AANMELDEN

Contactformulier
Contactgegevens

Vereniging BewoondBewaard
Bronkhorsterweg 15
6971 JA Brummen

Telefoon: 06-53887946
www.bewoondbewaard.nl

Mail het bestuur
bestuur@bewoondbewaard.nl

Aanmelden
aanmelding@bewoondbewaard.nl

Vragen
vragen@bewoondbewaard.nl