header

Log in | Aanmelden

Vereniging van eigenaren-bewoners
van monumenten

alleen nieuwsbrieven tonen Alleen nieuwsbrieven tonen

Extra ondersteuning voor monumenteigenaren in Overijssel

Geplaatst op 10-12-2018

Het Cultuurfonds voor Monumenten in Overijssel is uitgebreid. Eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand in Overijssel kunnen vanaf nu een laagrentende lening aanvragen voor het... Lees meer

OCW-reactie op vragen Erfgoed Telt

Geplaatst op 18-08-2018

Met de brief van 17 augustus 2018 geeft de Minister van OCW haar reactie op vragen Erfgoed Telt.  Bijgevoegd is het beleidskader, dat de nieuwe regeling... Lees meer

Prioriteit fiscale monumentenaftrek onderstreept in FD 9 augustus 2018

Geplaatst op 09-08-2018

Particuliere eigenaren blijven prioriteit geven aan fiscale monumentenaftrek boven een subsidieregeling, zoals voorgesteld door OCW.  FD - artikel :... Lees meer

Uitnodiging extra ledenvergadering donderdag 23 augustus 2018

Geplaatst op 23-07-2018

Geachte leden,  Bekijk de uitnodiging Lees kamerbrief : Erfgoed Telt 77... Lees meer

VEH steunt eigenaren van rijksmonumenten in hun bezorgdheid

Geplaatst op 02-06-2018

Vereniging Eigen Huis steunt eigenaren van rijksmonumenten en hun belangenverenigingen in hun bezorgdhied over het voortbestaan van voldoende financiële regelingen voor het onderhoud van hun... Lees meer

Monumenten Community op een nieuw platform

Geplaatst op 02-06-2018

Uw Monumenten Community op een nieuw platform Hoe het begon Eind 2016 begonnen wij de Monumenten Community, bij wijze van pilot. Het idee: Monumenteigenaren komen vaak voor uitdagingen te staan en... Lees meer

Verduurzamen

Geplaatst op 02-05-2018

Verduurzamen is vaak al ingrijpend voor een pand zonder monumentenstatus, maar voor een monument is het zeker maatwerk. Om u inzicht te geven in de mogelijkheden, worden verschillende deelonderwerpen... Lees meer

Wilt u de petitie inzake behoud fiscale aftrek ondertekenen ?

Geplaatst op 06-03-2018

Graag attendeer ik u namens het bestuur op onderstaande petitie... Lees meer

Pleidooi bij kabinet behoud fiscale aftrek

Geplaatst op 26-02-2018

  Aan de Minister van OCW                                             ... Lees meer

Adviesraden pleiten voor brede kijk op erfgoed

Geplaatst op 03-01-2018

Kijk bij erfgoed niet alleen naar het monument zelf, maar vooral naar de betekenis en de toegevoegde waarde ervan voor de omgeving. Verschuif de focus, kortom, van ‘gebouw naar gebruiker en... Lees meer

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

Word lid!

En help ons uw belangen nog beter te behartigen.

Als lid kunt u deelnemen aan interessante excursies en levendige ledenvergaderingen

Bovendien ontvangt u tweemaal per jaar onze informatieve nieuwsbrief

Samen zijn we sterk!

AANMELDEN

Contactformulier
Contactgegevens

Vereniging BewoondBewaard
Bronkhorsterweg 15
6971 JA Brummen

Telefoon: 06-53887946
www.bewoondbewaard.nl

Mail het bestuur
bestuur@bewoondbewaard.nl

Aanmelden
aanmelding@bewoondbewaard.nl

Vragen
vragen@bewoondbewaard.nl