header

Log in | Aanmelden

Vereniging van eigenaren-bewoners
van monumenten

alleen nieuwsbrieven tonen Alleen nieuwsbrieven tonen

Energiebesparing historische woningen

Geplaatst op 20-04-2017

Bezitters van een woning dat de status rijksmonument heeft, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker heeft hiervoor 10 miljoen euro vrijgemaakt. Het... Lees meer

FIM Manifest kabinetsformatie 2017

Geplaatst op 13-03-2017

Monumenten leven: instandhouding loontManifest kabinetsformatie 2017 De Federatie Instandhouding Monumenten is de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland.... Lees meer

Projectplan erfgoed telt

Geplaatst op 13-03-2017

In de periode 2009-2012 is de monumentenzorg gemoderniseerd. Nu, 5 jaar later is het tijd om te zien of het gemoderniseerde stelsel voldoet, of dat aanpassingen nodig zijn, Er is namelijk nogal wat... Lees meer

Waardering monumenten in woningmarkt neemt fors toe

Geplaatst op 07-12-2016

De waardering voor onze monumenten is groot. Onderzoek hiernaar laat zien dat Nederlanders het belangrijk vinden dat ons cultureel erfgoed behouden blijft. Maar hoe vertaalt zich dat in een... Lees meer

Brief Bussemaker n.a.v. wetgevingsoverleg 7 november 2016

Geplaatst op 16-11-2016

Tijdens het wetgevingsoverleg van de Commissie van Financiën van 7 november jongstleden heb ik uw Kamer een aantal toezeggingen gedaan, die ik hierbij nakom.   Verzoek aan uw Kamer Uw... Lees meer

Bussemaker schrapt monumentenaftrek niet in 2017

Geplaatst op 09-11-2016

Minister Bussemaker heeft vandaag (9 november) aan de Kamer laten weten dat ze de aftrek voor monumenten voorlopig niet gaat schrappen. Ze komt hiermee tegemoet aan de wens van de Kamer.... Lees meer

ENKA decor voor Erfgoedfair

Geplaatst op 30-10-2016

Hét evenement voor liefhebbers, bewoners en eigenaren van historische panden.   Liefhebbers van oude industriecomplexen, jaren ’30 woningen, landhuizen, kerken en ander... Lees meer

Verslag 2e Kamer behandeling 12-10-2016

Geplaatst op 17-10-2016

Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2016–2017 34 556 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de... Lees meer

Nieuwsuur: Bezuiniging leidt op de duur tot verkrotting van monumenten

Geplaatst op 07-10-2016

Nieuwsuur: Bezuiniging leidt op den duur tot verkrotting van... Lees meer

Kritische Kamerleden

Geplaatst op 05-10-2016

"Een onverstandige maatregel, en waarom direct de helft wegbezuinigen?" Zo reageerden financiële woordvoerders Koolmees (D66) en Dijkgraaf (SGP) dinsdag in de Tweede Kamer op het voorstel om de... Lees meer

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

Word lid!

En help ons uw belangen nog beter te behartigen.

Als lid kunt u deelnemen aan interessante excursies en levendige ledenvergaderingen

Bovendien ontvangt u tweemaal per jaar onze informatieve nieuwsbrief

Samen zijn we sterk!

AANMELDEN

Contactformulier
Contactgegevens

Vereniging BewoondBewaard
Bronkhorsterweg 15
6971 JA Brummen

Telefoon: 06-53887946
www.bewoondbewaard.nl

Mail het bestuur
bestuur@bewoondbewaard.nl

Aanmelden
aanmelding@bewoondbewaard.nl

Vragen
vragen@bewoondbewaard.nl