header

Log in | Aanmelden

Vereniging van eigenaren-bewoners
van monumenten

Verruiming aftrekpost uitgaven voor monumentenpanden op komst

Geplaatst op 06-10-2010

Deze uitgaven voor monumentenpanden kwalificeren thans als persoonsgebonden aftrekpost, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Eén van de voorwaarden is dat het pand als eigen woning kan worden aangemerkt.

Op Prinsjesdag is al aangekondigd dat deze aftrekpost wordt verruimd. Het voorstel is nu bij de 2e kamer ingediend. ?De aftrek moet in de toekomst ook gaan gelden voor:

• de eigen woning die leegstaat in afwachting van verkoop
• de woning die in het kader van de echtscheiding nog twee jaar kwalificeert als eigen woning
• de eigen woning die wordt aangehouden tijdens een verblijf in een AWBZ-instelling
• de eigen woning die wordt aangehouden gedurende een tijdelijk verblijf elders.

Word lid!

En help ons uw belangen nog beter te behartigen.

Als lid kunt u deelnemen aan interessante excursies en levendige ledenvergaderingen

Bovendien ontvangt u tweemaal per jaar onze informatieve nieuwsbrief

Samen zijn we sterk!

AANMELDEN

Contactformulier
Contactgegevens

Vereniging BewoondBewaard
Bronkhorsterweg 15
6971 JA Brummen

Telefoon: 06-53887946
www.bewoondbewaard.nl

Mail het bestuur
bestuur@bewoondbewaard.nl

Aanmelden
aanmelding@bewoondbewaard.nl

Vragen
vragen@bewoondbewaard.nl