header

Log in | Aanmelden

Vereniging van eigenaren-bewoners
van monumentenAlle vergunningen gebundeld in de omgevingsvergunning

Geplaatst op 06-10-2010

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 ingevoerd. De wet bundelt 25 bestaande vergunning- en toestemmingsstelsels. Al die stelsels hebben te maken met ingrepen in de leefomgeving, zoals wonen, monumenten, ruimte en milieu.

Door deze bundeling hoeft men niet langer voor hetzelfde project meerdere vergunningen aan te vragen, maar kan men volstaan met één omgevingsvergunning. De aanvrager krijgt in één keer bericht over alle verschillende aspecten binnen zijn omgevingsvergunning.

Bekijk de site www.omgevingsloketonline.nl hierop staat een handige vergunningen check en de mogelijkheid tot digitaal indienen van de aanvraag.

U bent altijd vergunningplichtig in het geval van een monument. Ook voor regulier onderhoud. Neem contact op met de gemeente om tijdens een vooroverleg uw plannen te bespreken. Dan kan de gemeente uw aanvraag beter behandelen. Regelmatig moet een aanvrager nog extra informatie aanleveren, zoals bouwhistorische onderzoeken. Als deze onderzoeken nog moeten worden uitgevoerd na indiening van de aanvraag, wordt de doorlooptijd langer.

Word lid!

En help ons uw belangen nog beter te behartigen.

Als lid kunt u deelnemen aan interessante excursies en levendige ledenvergaderingen

Bovendien ontvangt u tweemaal per jaar onze informatieve nieuwsbrief

Samen zijn we sterk!

AANMELDEN

Contactformulier
Contactgegevens

Vereniging BewoondBewaard
Bronkhorsterweg 15
6971 JA Brummen

Telefoon: 06-53887946
www.bewoondbewaard.nl

Mail het bestuur
bestuur@bewoondbewaard.nl

Aanmelden
aanmelding@bewoondbewaard.nl

Vragen
vragen@bewoondbewaard.nl