header

Log in | Aanmelden

Vereniging van eigenaren-bewoners
van monumenten

Negatief advies van Bewoond Bewaard over deelname aan “Collectieve acties overdrachtsbelasting”

Geplaatst op 20-01-2011

Bewoners van monumenten worden momenteel (weer) benaderd om deel te nemen aan een collectieve gerechtelijke procedure. Het doel van deze actie is om in het verleden betaalde overdrachtsbelasting bij monumenten terug te vorderen van de belastingsdienst. Geïnteresseerden worden opgeroepen hiertoe een niet onaanzienlijke financiële bijdrage te storten.

Het bestuur van Bewoond Bewaard adviseert U om aan dit soort oproepen tot deelname GEEN gehoor te geven..

Ons bestuurslid juridische zaken, Mr. A.J.F. de Jager (van Till advocaten tr Amsterdam) is van mening dat de aangekondigde procedure geen enkele kans van slagen heeft. Aldus dient het investeren in een dergelijke procedure te worden gekwalificeerd als “Goed geld naar kwaad geld brengen”.

Voor meer informatie kunt u -tijdens kantooruren- telefonisch contact opnemen met Mr. de Jager via 020 – 4700177. Overige contactmogelijkheden vindt u op de Bewoond Bewaard contactpagina.

Aanvullende informatie over dit onderwerp:
Financieel Dagblad van 08 januari 2011 :

“Megaclaim over taks bij aankoop monument”
Er zijn twee stichtingen : Monumenten 6% en St. Mon. Collectief Onrecht SCMO. De eerste vraagt € 275 inschrijfgeld plus 10% van het resultaat en de tweede € 395 plus 15 % van het resultaat.
Fiscalist Redmar Wolf van Baker & McKenzie stelt: Ik betwijfel of de stichtingen een sterke zaak hebben. De uitspraak van het Hof dat het hier om een ongeoorloofde discriminatie gaat is omstreden. Hier worden appelen met peren vergeleken. Een rechtspersoon kan niet onder de tram komen maar een particulier wel. Betaald is betaald. De voortekenen voor de procedure zijn ongunstig. De Nationale Ombudsman heeft eind 2009 een klacht hierover ongegrond verklaard.
De woordvoerder van de belastingdienst zegt dat hij zich geen zorgen maakt: De uitspraak van het Hof heeft alleen gevolgen voor aanslagen die nog openstonden op 1 mei 2009 of daarna (tot 31-12-2010). Op eerdere onherroepelijk vastliggende aanslagen kan niet terug worden gekomen. Dit standpunt wordt door jurisprudentie gedragen; eerdere verzetprocedures op dit punt zijn zonder uitzondering door de belastingplichtige verloren.

Nieuwsoverzicht Erfgoedstem van 6 januari 2011:

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed krijgt de laatste tijd veel vragen van eigenaren van rijksmonumenten die een mailing hebben ontvangen van (…) Het wil tegen betaling van een ‘donatie’ – en bij succes een bepaald percentage van het terugontvangen bedrag – een procedure aanspannen tegen de Staat der Nederlanden om de bij de aanschaf van een rijksmonument betaalde overdrachtsbelasting terug te krijgen. De Rijksdienst wil benadrukken dat hij deze actie niet ondersteunt en niet kan adviseren of het verstandig is u hiervoor aan te melden.

Word lid!

En help ons uw belangen nog beter te behartigen.

Als lid kunt u deelnemen aan interessante excursies en levendige ledenvergaderingen

Bovendien ontvangt u tweemaal per jaar onze informatieve nieuwsbrief

Samen zijn we sterk!

AANMELDEN

Contactformulier
Contactgegevens

Vereniging BewoondBewaard
Bronkhorsterweg 15
6971 JA Brummen

Telefoon: 06-53887946
www.bewoondbewaard.nl

Mail het bestuur
bestuur@bewoondbewaard.nl

Aanmelden
aanmelding@bewoondbewaard.nl

Vragen
vragen@bewoondbewaard.nl