header

Log in | Aanmelden

Vereniging van eigenaren-bewoners
van monumenten

Belastingplan 2012: aftrek onderhoudskosten beperkt tot 80%

Geplaatst op 21-09-2011

In het voorstel voor een wijziging van de Geefwet (bijlage bij Belastingplan 2012) is het volgende opgenomen met betrekking tot de beperking van de fiscale aftrek van onderhoudskosten van monumenteneigenaren:
‘De benodigde budgettaire ruimte ………. wordt gevonden door een reeds in de hiervoor genoemde Geefwetbrief aangekondigde aanpassing van de persoonsgebonden aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Hierbij is gekozen voor een vereenvoudiging van de regeling door het laten vervallen van de drempels in deze persoonsgebonden aftrekpost. Verder is beoogd evenwicht te creëren met de niet-monumenteneigenaren. Dit wordt gerealiseerd door voortaan nog slechts 80% van de onderhoudskosten aftrekbaar te laten zijn. Verder vervalt de mogelijkheid tot aftrek van de eigenaarslasten en afschrijvingen in het geheel. Met deze wijzigingen blijft de kern van de regeling overeind. Voor deze aanpassing is voorzien in overgangsrecht. Met deze schuif is een budgettair belang gemoeid van € 12 mln.’
Het door Bewoond Bewaard gesignaleerde punt uit de eerdere brief van de Staatssecretarissen is daarin geadresseerd. Door het schrappen van zowel de aftrek van vaste eigenaarslasten als het laten vervallen van de drempel is de gelijke behandeling met niet-monumenteneigenaren behouden gebleven. Het beperken van de onderhoudskosten tot 80% met als onderbouwing dat daardoor evenwicht wordt gecreëerd met niet-monumenteneigenaren snijdt echter geen hout. Ook tegen deze aftopping zullen wij ons verzetten, om te beginnen door een aanvulling op onze eerdere notitie aan de respectieve vaste kamercommissies te sturen.

Word lid!

En help ons uw belangen nog beter te behartigen.

Als lid kunt u deelnemen aan interessante excursies en levendige ledenvergaderingen

Bovendien ontvangt u tweemaal per jaar onze informatieve nieuwsbrief

Samen zijn we sterk!

AANMELDEN

Contactformulier
Contactgegevens

Vereniging BewoondBewaard
Raadhuiskade 71
9648 KD Wildervank

Telefoon: 0620402055
www.bewoondbewaard.nl

Mail het bestuur
bestuur@bewoondbewaard.nl

Aanmelden
aanmelding@bewoondbewaard.nl

Vragen
vragen@bewoondbewaard.nl