Oproep woonhuisverzekering/opstalverzekering

Geachte leden,

Wij danken een ieder voor de geleverde input naar aanleiding van onze oproep over een woonhuisverzekering/ opstalverzekering. Wij hebben de ervaringen verzameld en ook zelf offertes aangevraagd bij verschillende  verzekeraars om een vergelijking te kunnen maken. 
Een eerste algemene indruk is, dat verzekeraars liever geen (Rijks)monumenten lijken te willen verzekeren. Dit blijkt uit het feit dat een aantal verzekeraars überhaupt geen Rijksmonumenten in hun portefeuille nemen of dat premies buitenproportioneel hoog zijn. 
De onvrede over de mededeling van Donatus dat de premie voor 2024 aanzienlijk hoger zal uitvallen ten gevolge van negatieve beleggingsresultaten in 2022 leidt tot de behoefte om offertes aan te vragen bij andere verzekeraars, waarbij uw specifieke situatie een zorgvuldige vergelijking vereist.

Daarbij willen wij u meegeven dat het volgende van belang is bij een vergelijking van offertes:

  • Is de verzekerde waarde gebaseerd op de WOZ waarde of de herbouwwaarde?
  • Hoe is de herbouwwaarde vastgesteld ( wie doet de taxatie?)
  • Is het risico op onderverzekering uitgesloten? 
  • Hebt u te maken met een intermediair of niet?
  • Bij welke maatschappij is de polis herverzekerd?
  • Eigen risico : kan acceptabel zijn voor bijkomende verzekeringen ( glas/stormschade), maar niet in geval van brand.
  • Spreek duidelijk af wat bijzonderheden kunnen zijn, die aanleiding geven tot een hogere premie ( rieten dak/ verhuur).

De meeste verzekeraars hebben een winstoogmerk, hetgeen enerzijds kan leiden tot hogere marges voor de verzekeraar, maar anderzijds ook tot een betere efficiëntie (schaalvoordeel) en een lagere premie. Donatus is een verzekering zonder winstoogmerk, maar de wijze van communiceren over kortingen en late zekerheid over de exacte premie voor 2024 geeft veel onzekerheid.

Als een verzekeraar, die een verzekering van Rijksmonumenten aanbiedt, zijn wij in onze verkenningen tegengekomen : Unive Verzekeringen, Breda Verzekeringen en Van Lanchot Chabot ( VLC). 

Bestuur Vereniging Bewoond^Bewaard

Scroll naar boven