Over de vereniging Bewoond Bewaard

In Nederland bestaan tientallen organisaties op het gebied van de monumentenzorg. Die behartigen de belangen van alle mogelijke categorieën monumenten zoals bijvoorbeeld kerken, molens, boerderijen, kastelen en industrieel erfgoed. Echter, de grootste categorie monumenten, die van de woonhuizen, heeft het altijd zonder belangenbehartiger moeten doen. Met de oprichting van de Vereniging van eigenaren-bewoners van monumenten Bewoond Bewaard is daarin verandering gekomen.

Eigenaren-bewoners

Het bezitten en bewonen van een monument brengt meer met zich mee dan het feitelijk gebruik van zo’n pand. Het gaat ook om het behoud van culturele waarden. De eigenaar-bewoner speelt daarbij een cruciale rol. Hij of zij heeft niet alleen de lusten van het pand, maar ook de lasten.
De kosten van het instandhouden van een monument-woonhuis zijn veel hoger dan die van bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning. Lang niet alle eigenaren-bewoners zijn goed bekend met de ingewikkelde regelingen die ministeries, provincies en gemeenten uitvaardigen en die direct of indirect met hun monument te maken hebben. Bewoond Bewaard kan ze in dat labyrint wegwijs maken.

Statuten gewijzigd
Klik hier om de statuten te lezen. Het is een PDF bestand. U heeft Acrobat Reader of een andere PDF reader nodig om het bestand te kunnen openen.

Doelstelling

De Vereniging van eigenaren-bewoners van monumenten Bewoond Bewaard wil op de volgende gebieden actief zijn:

 • Behoud
  Stimuleren tot het behoud van monumenten op cultuurhistorisch verantwoorde wijze.
 • Belangenbehartiging
  Het behartigen van de collectieve belangen van eigenaren-bewoners van monumenten.
 • Informatie
  Enkele keren per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief met veel wetenswaardigheden. Voorts worden bijeenkomsten georganiseerd om informatie te verstrekken over alle relevante ontwikkelingen op het gebied van de monumentenzorg. Deze bijeenkomsten worden vaak gecombineerd met een excursie.
 • Activiteiten
  De jaarvergadering wordt gehouden in een historische omgeving. Na afloop kan men deelnemen aan een excursie. Vaak worden dan panden bezocht, welke normaal niet opengesteld zijn voor het publiek.
 • Vraagbaak en wegwijzer
  Het beantwoorden van vragen en/of verwijzen naar relevante instellingen

Fotogalerij

Scroll naar boven