juni 2015

Congres Molentoekomst 3 juni 2015 – Muntgebouw Utrecht

Hét congres voor iedereen met hart voor molens. Kom dan op 3 juni naar het congres Molentoekomst dat wordt gehouden in het Muntgebouw te Utrecht. Tijdens dit congres geeft De Hollandsche Molen antwoord op de vraag hoe in de toekomst het behoud van onze molens er uit moet zien.

Daarvoor is intensief onderzoek gedaan op de gebieden van financiën en organisatie, monumentale waarden, nevenbestemming, molenomgeving, vrijwilligers en draagvlak. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport Molentoekomst dat in de ochtend wordt aangeboden aan Marianne Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media van het Ministerie van OC&W. Na haar reactie op het rapport, houdt Jos Bazelmans, hoofd sector Kennis Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een lezing over de toekomst van het molenbehoud.

‘s-Middags worden vijf workshops over Molentoekomstthema’s gehouden waarin iedereen die dat wil aan de slag met de vele aanbevelingen, tips en handleidingen uit het rapport. Cultuurhistoricus Herman Pleij sluit het congres af met een lezing waarin hij op zijn eigen wijze de noodzaak van het behoud van erfgoed belicht.

Het congres Molentoekomst is niet alleen bedoeld voor molenaars, moleneigenaren en andere molenliefhebbers. Ook politici, bestuurders en vertegenwoordigers van erfgoedorganisaties zijn van harte welkom. De Hollandsche Molen wil op 3 juni graag met iedereen in gesprek gaan die het erfgoed een warm hart toedraagt! Uw aanwezigheid wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Aanmelden voor deze bijeenkomst, klik hier.

Voor het programma. klik hier.

Voor informatie over de workshops, klik hier.

Congres Molentoekomst 3 juni 2015 – Muntgebouw Utrecht Meer lezen »

Scroll naar boven