Energiebesparing historische woningen

Bezitters van een woning dat de status rijksmonument heeft, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker heeft hiervoor 10 miljoen euro vrijgemaakt. Het geld is bedoeld om energiebesparende maatregelen te treffen tijdens de restauratie van een rijksmonumentale woning. Nu is er alleen budget voor de restauratie van deze monumenten.

Het beste moment
Het is vaak ingewikkeld om historische woningen energiezuiniger te maken. Voor de hand ligende ingrepen zoals dubbel glas of isolatie zijn daar geen optie. Monumenten hebben vaak een eigen, creative aanpak nodig. Uit ervaring blijkt dat een restauratie het beste moment is om energiebesparende maatregelen in monumenten aan te brengen. Dan ligt het dak eraf, wordt de fundering blootgelegd of zijn de muren gestript. ‘Met deze investering maken we het voor bezitters van monumentale woningen ook aantrekkelijk om energie te besparen en zodoende het klimaat te ontzien. Restauratie van een monument draagt dan niet alleen bij aan behoud van het erfgoed maar ook aan het behoud van de leefbaarheid van ons land’; aldus minister Bussemaker.

Lening
De regeling wordt ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds. Jaarlijk is circa €30 miljoen beschikbaar voor bezitters van monumentale woningen. Daar komt nu eenmalig €10 miljoen  bij voor energiebesparing. Monumentenbezitters kunnen uit het fonds een lening met een lage rente krijgen, waarvan de opbrengsten weer terugvloeien in het fonds. Vanaf 1 juni kunnen eigenaren van woonhuizen één gecombineerde lening aanvragen voor de restauratie en de energiebesparende maatregelen.

Energiebesparing historische woningen Meer lezen »