Nieuwsbrief voorjaar 2002

Inhoud

  • Nieuw stelsel voor restauratie en onderhoud monumenten
  • Restauratie van monumenten? Houdt het draadloos! (tips voor draadloze computernetwerken in monumenten)
  • Tips bij waterschade (bijv. na brandbluswerkzaamheden)
  • Cultuurhistorie in de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening
  • Decorbouw (artikel over smaak en stijl van architecten)
  • Monumenten en kleuren

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden (PDF)