maart 2017

Projectplan erfgoed telt

In de periode 2009-2012 is de monumentenzorg gemoderniseerd. Nu, 5 jaar later is het tijd om te zien of het gemoderniseerde stelsel voldoet, of dat aanpassingen nodig zijn, Er is namelijk nogal wat gebeurd in die jaren, zoals onder andere:
Er is een Erfgoedwet gekomen in 2016; De Omgevingswet is in opbouw; Er heeft een discussie gewoed over de fiscale aftrek onderhoud monumenten; De termen “verduurzamen”, “energielabel” en “in 2030 heeft geen woning meer een gasmeter” hebben ook in de monumentenwereld hun intrede gedaan.
De gevolgen voor monumenten kunnen groot zijn. Immers, dubbel glas in een laatgotisch woonhuis is voor velen vloeken in de kerk. Over kerken gesproken, het religieus erfgoed wordt meer en meer een zorgenkindje met een groeiend aantal leegstaande kerkgebouwen. En met leegstand begint vaak het verval.

Via deze link kunt u het projectplan van RCE lezen: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/toekomstbestendig-erfgoedbeleid.

Projectplan erfgoed telt Meer lezen »

FIM Manifest kabinetsformatie 2017

Monumenten leven: instandhouding loont Manifest kabinetsformatie 2017

De Federatie Instandhouding Monumenten is de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de belangen van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten.  
Monumenten:

 •  vormen een onmisbare band met ons verleden 
 •  zijn overal om ons heen en hebben een unieke en onvervangbare waarde
 •  bepalen mede de Nederlandse identiteit, zijn van en voor iedereen
 •  hebben een positief effect op onze leefomgeving
 •  zijn onlosmakelijk verbonden met de (cultuur)geschiedenis van Nederland
 •  stimuleren economie en werkgelegenheid
 •  zijn parels voor toerisme en recreatie, in stad en platteland
 •  zorgen voor de instandhouding van ambacht en werkgelegenheid.


Monumenten leven en ze maken Nederland mooier. Het gaat er nu om dat in stand te houden en te verbeteren, het te laten zien, erover te vertellen, eigentijds en aangepast aan de huidige maatschappij. Maar monumenten zijn niet vanzelfsprekend.
Daarom:

 • 1. Investeer in planmatig onderhoud: handhaaf de huidige budgetten voor onderhoud en fiscale aftrek. Verbeter en vereenvoudig het systeem waar nodig. Daarvoor is het huidige budget van 105 miljoen euro hard nodig.
 • 2. Restaureer de monumenten die dat nodig hebben. Het huidige budget van 52 miljoen aan subsidies en leningen is voor deze opgave het minimum.
 • 3. Onderzoek de restauratiebehoefte van kanjermonumenten en zorg voor financiering op maat. Reserveer hiervoor 5 miljoen euro extra.
 • 4. Bevorder een passende en duurzame bestemming: versterk de huidige of zoek een nieuwe bestemming. Investeer 10 miljoen bovenop de huidige 3 miljoen.
 • 5. Verdubbel het budget voor groene monumenten met minimaal 5 miljoen euro.
 • 6. Voorkom leegstand, met name van kerken en stel daarvoor 25 miljoen extra beschikbaar.
 • 7. Maak een actieplan voor mobiel erfgoed. Kosten: 1 miljoen euro.
 • 8. Subsidieer waardevolle interieurs en ensembles met 3,5 miljoen euro.
 • 9. Ondersteun eigenaren bij energiebesparing in hun monument en stel ze vrij van een verplicht energielabel.
 • 10. Waardeer de burgerparticipatie en het draagvlak onder de bevolking voor monumenten. Faciliteer het vrijwilligerswerk met 500.000 euro.  

De Federatie Instandhouding Monumenten wil het erfgoed duurzaam en publieksgericht in stand houden. Daarvoor is handhaving van het huidige totale budget van 160 miljoen euro noodzakelijk. Een extra budget van 50 miljoen euro is nodig om de grote, nieuwe uitdagingen aan te gaan.

FIM Manifest kabinetsformatie 2017 Meer lezen »

Met korting naar de Erfgoedfair

Als liefhebber van oude industriecomplexen, jaren ’30 woningen, landhuizen, kerken en ander erfgoed kunt u uw hart ophalen op de Erfgoedfair. Op het gebied van lifestyle, restauratie, onderhoud en energiebesparing tonen diverse bedrijven wat zij u kunnen bieden. Van traditioneel vakmanschap en oude bouwmaterialen tot interieur. In combinatie met rondleidingen, thematische lezingen, live muziek en een verrassend cateringaanbod beleeft u een informatieve en gezellige dag uit.

De Erfgoedfair vindt twee keer in het jaar plaats. Op een buitenlocatie in het voorjaar en een binnenlocatie in het najaar. De eerstvolgende editie vindt plaats op 20 mei 2017 in de Generaal de Bonskazerne te Velp.

U kunt met de kortingscode EFEXPOS17 op www.erfgoedfair.nl toegangskaarten met korting bestellen. U betaalt dan slechts €6,50 (ipv €9,50) per persoon. De code is hoofdlettergevoelig. De korting is alleen geldig bij het online bestellen van toegangskaarten.

Met korting naar de Erfgoedfair Meer lezen »

Scroll naar boven