oktober 2014

Werkt u met monumenten? Heeft u te maken met herbestemming of exploitatie?

Nationaal Monumentencongres 2014

Thema: “Ziel en Zakelijkheid, ondernemend met monumenten.” 13 november 2014, Haarlem
De exploitatie van een monument is geen sinecure. Het congres van november is er op gericht het ondernemen in een monument meer kans van slagen te geven, en wel duurzaam. Wat zijn de succesvolle voorbeelden en waar liggen de kansen? Wat gebeurt er in de markt? En wat is de juiste mix tussen Ziel en Zakelijkheid?   Een monumentale herenboerderij in Oost-Groningen vraagt om een heel ander businessmodel dan een industrieel complex in het westen van het land. Wie maakt het succes: de ondernemer, de locatie of het object?

Kaarten & informatie: www.nationaalmonumentencongres.nl

Het Nationaal Monumentencongres is de jaarlijkse bijeenkomst voor iedereen die professioneel actief is op het gebied van monumentenzorg, toerisme, gebiedsontwikkeling, herbestemming, architectuur en vastgoed. Het congres is een initiatief van de Federatie Instanthouding Monumenten (FIM), Het Nationaal Restauratiefonds, De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en BOEi en wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Triodos Bank en de Provincie Noord-Holland.

Nieuwe boekuitgave: “350 jaar Spiegelkwartier Amsterdam

Het boek van Paul Hillebrand (lid van vereniging Bewoond Bewaard) over de bouwkundige- en bewoningsgeschiedenis van alle panden in de Nieuwe Spiegelstraat en de Spiegelgracht (Amsterdam) zal komende week verschijnen in een beperkte oplage van 200 exemplaren. Bestellen graag per mailbericht aan spiegelgr26@gmail.com

Scroll naar boven