december 2015

Cursussen Monumentenzorg

Het Nationaal Restauratie Centrum heeft een mooi cursusaanbod voor 2016 gepresenteerd. Het gaat om praktijktrainingen voor ervaren vaklieden op diverse deelterreinen: hout, steen, ijzer, etc. Bovendien worden -in het kader van kennis en kunde- een aantal bijzondere cursussen aangeboden, zoals restauratiebegeleiding, herkennen van bouwstijlen en duurzame monumentenzorg.           

Voor een overzicht zie: http://www.restauratiecentrum.nl/doc/NRC-cursusaanbod-2016.pdf

Ontzamelen

Zorg voor het cultureel erfgoed in de praktijk staat bloot aan lobby, uitoefening van macht, investeringen, veranderend beleid en toeval. Paradoxaal genoeg zou de erfgoedzorg zich juist moeten richten op het veilig stellen van waarden uit het verleden voor komende generaties, vóórbij de waan van de dag. Lees verder: http://www.platformvoer.nl/ontzamelen/

Eerste kamer aanvaardt Erfgoedwet

De Eerste Kamer heeft dinsdag 8 december 2015 gedebatteerd met minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) over de Erfgoedwet. Dit wetsvoorstel integreert verschillende bestaande wettelijke regelingen voor het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed, maar bevat ook een aantal nieuwe onderdelen. Zo komt er een regeling voor het vervreemden van cultuurgoederen en verzamelingen die in eigendom zijn van de Rijksoverheid of van gemeentelijke of provinciale overheden, wordt de zorg voor de Rijkscollectie op uniforme wijze ingericht en wordt het vergunningstelsel voor het verrichten van archeologische opgravingen vervangen door een stelsel van wettelijk geregelde certificering. Aan het einde van het debat werd het wetsvoorstel zonder stemming aanvaard. Lees verder: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20151208/eerste_kamer_aanvaardt_erfgoedwet

Scroll naar boven