€ 6 miljoen voor monumenteigenaren in Gelderland (persbericht 30 januari 2014)

Monumenteigenaren in de provincie Gelderland krijgen financiële steun voor restauratiewerkzaamheden, herbestemming en/of energiebesparende maatregelen. Dit is vandaag officieel bekend gemaakt in het Huis der Provincie te Arnhem. De provincie heeft hiervoor € 6 miljoen euro beschikbaar gesteld in het Gelders Monumentenfonds bij het Nationaal Restauratiefonds.

“We zijn zeer blij met deze nieuwe regeling die nu beschikbaar is voor de Gelderse monumenteneigenaren. De restauratiebehoefte in Gelderland is groot en met dit nieuwe fonds kunnen wij eigenaren helpen bij het onderhouden van hun monument”, aldus Annemieke Traag, gedeputeerde bij de provincie Gelderland en verantwoordelijk voor onder andere cultuurhistorie.

Geld voor restauratie, duurzaamheid en herbestemming. Het behoud van monumenten staat centraal in de beleidsnotitie ‘Erfgoed en cultuur’ van de provincie. “Naast restauratiewerkzaamheden is het treffen van passende energiebesparende voorzieningen minstens zo belangrijk. Sommige monumenten zijn eeuwen geleden gebouwd en voldoen niet meer aan de huidige eisen van deze tijd. Met een lening uit het Gelders Monumentenfonds kunnen nu noodzakelijke voorzieningen getroffen worden” vertelt de gedeputeerde. “En door een monument een nieuwe bestemming te geven, kunnen oude panden zoals fabrieken of kazernes weer een nieuw leven krijgen. De kosten die hiervoor gemaakt worden kunnen nu ook gefinancierd worden”.

Fondsconstructie met Nationaal Restauratiefonds. De uitvoering van deze nieuwe regeling is ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds. Volgens de provincie een logische stap gezien het karakter van de investering en de goede ervaringen uit het verleden. “Wij hebben al meer dan 25 jaar ervaring in revolverende fondsen”, zegt Pieter Siebinga, directeur Nationaal Restauratiefonds. “De provincie stelt geld beschikbaar in het Gelders Monumentenfonds, waar wij laagrentende leningen uit verstrekken. De rente en aflossing komen terug in het fonds en die lenen we opnieuw uit. Zo kunnen wij meer eigenaren helpen met hetzelfde geld”.

“In dit Gelders Monumentenfonds worden niet alleen de kosten van restauratiewerkzaamheden gefinancierd, maar ook van energiebesparing en herbestemming. Dat is relatief nieuw, en daar zijn we trots op.”

Meer informatie Monumenteigenaren kunnen een laagrentende lening aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds. Wilt u meer informatie, kijk dan op www.restauratiefonds.nl/gelderland of neem contact op met uw gemeente.

Over Nationaal Restauratiefonds

Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan eigenaren en beheerders van monumenten voor het restaureren en onderhouden van hun pand. Het Restauratiefonds geeft voorlichting, informatie en begeleiding bij de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van uw monument.

Meer weten over het Gelders Monumentenfonds?

Neem dan contact op met Provincie Gelderland, Marga Nijenhuis, woordvoerder, telefoon 026 3599020, m.nijenhuis@gelderland.nl of met Nationaal Restauratiefonds, Pierre van der Gijp, hoofd Marketing en Communicatie, telefoon 033 253 9693, p.gijp@restauratiefonds.nl