juli 2015

5,1 miljoen voor restauratie rijksmonumenten (zonder woonfunctie) in Noord-Holland

Tussen 13 augustus en 17 september kunt u aanvragen indienen voor de “Uitvoeringsregeling subsidie rijksmonumenten Noord-Holland 2015″.
Er is ruim 5,1 miljoen beschikbaar voor rijksmonumenten zonder woonfunctie; denk aan kerken, molens en industriële erfgoed (onder deze criteria vallen ongeveer 30% van de in totaal 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland). Provincie Noord-Holland wil rijksmonumenten behouden en meer toegankelijk maken voor het publiek. De provincie Noord-Holland voert de regie bij het verdelen van de subsidies. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tussen 13 augustus en 17 september 2015. Meer info: www.noord-holland.nl en het digitale loket.

5,1 miljoen voor restauratie rijksmonumenten (zonder woonfunctie) in Noord-Holland Meer lezen »

BRIM: Minister komt grote monumenten tegemoet

Diegenen die BewoondBewaard volgen weten dat wij de ontwikkelingen van de BRIM op de voet volgen. Inmiddels heeft minister Bussemaker de vragen van de Kamer beantwoord. Voor de brief zie http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z12916&did=2015D25932. Om het stuwmeer dat is ontstaan – en waardoor met name grote monumenten jaar na jaar buiten de boot vallen – wordt een deel van het budget voor 2018 (€ 20 miljoen) naar voren gehaald. Voor de groene monumenten wordt nog geen oplossing voorgesteld. Daar zal eerst nog onderzoek naar moeten worden gedaan. Ook hierbij zijn wij als BewoondBewaard via de FIM betrokken. De FIM heeft het volgende persbericht gepubliceerd. Lees het persbericht.
Persbericht Brim-brief Bussemaker

BRIM: Minister komt grote monumenten tegemoet Meer lezen »

Scroll naar boven