juli 2011

Nieuwsbrief juni Monumenten & Archeologie Erfgoedinspectie

Er is een nieuwe nieuwsbrief verschenen van Monumenten & Archeologie Erfgoedinspectie.

Met de o.a. de volgende onderwerpen:

 • Monitor monumenten en archeologie geeft kijk op gemeenten
 • Monumentencommissies zijn deskundiger en werken professioneler
 • Gegevens van archeologische onderzoeken moeilijk te vinden
 • Overgangsregeling KNA versie 3.1 naar versie 3.2
 • Verslag van het toezicht in 2009 Overzicht inspecties monumentenzorg Erfgoedinspectie in het nieuws

Nieuwsbrief juni Monumenten & Archeologie Erfgoedinspectie Meer lezen »

Monumenten vergunningvrij de puincontainer in?

In de NRC van 24 januari 2011 staat een interessant artikel van Koos Steehouwer met als titel ‘Monumentaal gebouw gaat straks de puincontainer in.”

Op basis van de huidige wetgeving is ‘voor iedere spijker die je bij een monument in de muur slaat’ een vergunning nodig. Er ligt nu een voorstel om voor het gewone onderhoud de vergunning plicht op te heffen. Daarmee is dan ook meteen de beschermende werking voor het cultuurgoed die deze vergunningplicht had verdwenen.

De regering gaat ervan uit dat monumenten eigenaren zo trots zijn op hun monument dat ze geen monumentale elementen zullen verwijderen of wijzigen. Of alle eigenaren zo ‘betrouwbaar’ zijn is echter maar de vraag. Als het zo uitkomt kan de grens tussen regulier onderhoud en een sluipenderwijze onttakeling van het monument heel makkelijk een stukje verlegd worden.

Minder vergunningsplicht is misschien goed nieuws voor de eigenaar, maar het is zeker niet in het belang van de te koesteren monumentale elementen in en achter de gevel.

Monumentengemeenten reageren
Monumentengemeenten zijn voorstander van minder vergunningen, maar vrezen dat de door de staatssecretaris voorgestelde wijzigingen van de Monumentenwet ‘de intentie van de MoMo onderuit halen’.

Monumenten vergunningvrij de puincontainer in? Meer lezen »

Nieuwsbrief voorjaar 2011

De Bewoond Bewaard nieuwsbrief van voorjaar 2011 is verschenen.

Inhoud

 • Voorwoord
 • Moddergat, een vissersdorp met historie
 • De rol van het Restauratiefonds
 • Gewoon onderhoud vergunningvrij?
 • Ledenexcursie herfst 2011
 • Algemene ledenvergadering 4 juni 2011 te Gouda
 • Agenda van de Algemene Ledenvergadering 4 juni 2011
 • Jaarrekening 2010 en begroting 2011
 • Welkom bij de Sint Janskerk te Gouda!
 • Het Europees Erfgoedlabel
 • De website van Bewoond Bewaard
 • Bewoond Bewaard weet raad
 • Foto impressie van de Ledenexcursie naar Middelburg november 2010

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden (PDF)

Nieuwsbrief voorjaar 2011 Meer lezen »

Scroll naar boven