november 2017

Onderzoek monumentenaftrek

In de laatste nieuwsbrief heeft u een samenvatting kunnen lezen over het onderzoek dat Annie Xia heeft gedaan in het kader van haar master scriptie voor de opleiding fiscale economie aan de Uiversiteit van Amsterdam. Met deze link kunt u de gehele scriptie lezen. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/09/20/wet-fiscale-maatregelen-rijksmonumenten-en-scholing/wet-fiscale-maatregelen-rijksmonumenten-en-scholing.pdf

Onderzoek monumentenaftrek Meer lezen »

Passage regeerakkoord voor particuliere eigenaren/bewoners

In het regeerakkoord 2017 – 2021 “Vertrouwen in de toekomst” is in de paragraaf Cultuur de volgende zinsnede opgenomen : “Particuliere monumentenbezitters blijven financieel gesteund worden”. 
Niet vermeld wordt of dit zal gebeuren door het continueren van de fiscale aftrek van onderhoudskosten, of door een subsidie of door een andere vorm van compensatie.  

Passage regeerakkoord voor particuliere eigenaren/bewoners Meer lezen »

Scroll naar boven