oktober 2010

Verruiming aftrekpost uitgaven voor monumentenpanden op komst

Deze uitgaven voor monumentenpanden kwalificeren thans als persoonsgebonden aftrekpost, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Eén van de voorwaarden is dat het pand als eigen woning kan worden aangemerkt.

Op Prinsjesdag is al aangekondigd dat deze aftrekpost wordt verruimd. Het voorstel is nu bij de 2e kamer ingediend. ?De aftrek moet in de toekomst ook gaan gelden voor:

• de eigen woning die leegstaat in afwachting van verkoop
• de woning die in het kader van de echtscheiding nog twee jaar kwalificeert als eigen woning
• de eigen woning die wordt aangehouden tijdens een verblijf in een AWBZ-instelling
• de eigen woning die wordt aangehouden gedurende een tijdelijk verblijf elders.

Verruiming aftrekpost uitgaven voor monumentenpanden op komst Meer lezen »

Alle vergunningen gebundeld in de omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 ingevoerd. De wet bundelt 25 bestaande vergunning- en toestemmingsstelsels. Al die stelsels hebben te maken met ingrepen in de leefomgeving, zoals wonen, monumenten, ruimte en milieu.

Door deze bundeling hoeft men niet langer voor hetzelfde project meerdere vergunningen aan te vragen, maar kan men volstaan met één omgevingsvergunning. De aanvrager krijgt in één keer bericht over alle verschillende aspecten binnen zijn omgevingsvergunning.

Bekijk de site https://www.omgevingsloket.nl/ hierop staat een handige vergunningen check en de mogelijkheid tot digitaal indienen van de aanvraag.

U bent altijd vergunningplichtig in het geval van een monument. Ook voor regulier onderhoud. Neem contact op met de gemeente om tijdens een vooroverleg uw plannen te bespreken. Dan kan de gemeente uw aanvraag beter behandelen. Regelmatig moet een aanvrager nog extra informatie aanleveren, zoals bouwhistorische onderzoeken. Als deze onderzoeken nog moeten worden uitgevoerd na indiening van de aanvraag, wordt de doorlooptijd langer.

Alle vergunningen gebundeld in de omgevingsvergunning Meer lezen »

Scroll naar boven