augustus 2015

Onderzoek duurzaamheidsscore monumentale huizen

Er is een onderzoek gedaan naar de duurzaamheidsscores voor monumentale woonhuizen. Een onderzoek naar ingrepen en effectiviteit in relatie tot de monumentale waarden en bouwtechniek.
Dit onderzoek werpt ook een mooi licht op de effectiviteit van de middelen waarmee de duurzaamheid van nieuwbouw wordt ‘gebenchmarked’. Onmisbaar voer voor specialisten.
Lees er meer over en download het onderzoek

Onderzoek duurzaamheidsscore monumentale huizen Meer lezen »

Federatie Instandhouding Monumenten blij met 20 miljoen voor grote monumenten

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is verheugd over het besluit van minister Bussemaker om 20 miljoen euro subsidie vervroegd beschikbaar te stellen voor het onderhoud van grote monumenten. Een veertigtal kerken, kastelen en buitenplaatsen, vestingwerken en andere grote monumenten hoeven hierdoor niet nogmaals jaren te wachten op subsidie op grond van de instandhoudingsregeling Brim. De 20 miljoen euro haalt minister Bussemaker overigens uit het Brim-budget voor 2018; het totale bedrag voor subsidie in het onderhoud over de periode 2013-2018 blijft ongewijzigd.

De FIM heeft de afgelopen jaren steeds aandacht gevraagd voor de budgettaire problemen in de instandhoudingsregeling Brim. De doelstelling van deze onderhoudsregeling uit 2013 – alle monumenten die voldoen aan de subsidievoorwaarden krijgen gerekend over een periode van zes jaar een keer onderhoudssubsidie – leek niet gehaald te worden. Na vragen in de Tweede Kamer in september 2014 startte de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een analyse van het stuwmeer aan afgewezen afvragen. De FIM was nauw betrokken bij deze Brim-monitor, waarvan de minister nu in een brief aan de Tweede Kamer de resultaten presenteert.

Uit de Brim-monitor is gebleken dat regulier onderhoud van groot belang is voor monumenteneigenaren en de systematiek van subsidies e.d. daarop afgestemd moet zijn. Eigenaren blijven ook gebruik maken van de regeling, nadat de subsidieperiode van zes jaar verstreken is. De structurele instandhouding van rijksmonumenten is goed op gang gebracht. De middelen voor het Brim blijken volgens de minister voldoende te zijn om het grootste deel van de rijksmonumenten te subsidiëren in de periode tot en met 2018. Een kleine groep grote (top)monumenten dreigt echter buiten de boot te vallen en daarvoor haalt mevrouw Bussemaker de 20 miljoen euro aan subsidie naar voren. Dit kan gefinancierd worden uit het Brim-budget dat nog niet gebruikt is.

Minister Bussemaker heeft de FIM toegezegd dat op twee terreinen nog nader onderzoek wordt gedaan: de onderhoudsbehoefte van de zgn. groene monumenten en het gegeven dat 10 procent van de toegekende Brim-subsidie uiteindelijk niet wordt gebruikt. De FIM wordt bij beide onderzoeken betrokken.

Federatie Instandhouding Monumenten blij met 20 miljoen voor grote monumenten Meer lezen »

Scroll naar boven