juni 2018

Monumenten Community op een nieuw platform

Uw Monumenten Community op een nieuw platform

Hoe het begon

Eind 2016 begonnen wij de Monumenten Community, bij wijze van pilot. Het idee: Monumenteigenaren komen vaak voor uitdagingen te staan en bouwen gaandeweg veel kennis op. Hoe handig zou het zijn als u elkaar vragen kunt stellen en tips kunt uitwisselen. Naast de ‘offline’ bijeenkomsten die wij organiseren is een online platform dan erg handig, voor het delen van foto’s en links en om het hele jaar door met elkaar in contact te zijn. Hier hebben wij het platform Mighty Networks voor gebruikt. U bent hier lid van geworden en samen met u hebben wij de Community kunnen laten groeien en werken. Er is al veel kennis gedeeld, erg mooi om dat te zien.


Tijd voor ons eigen platform!
Om echt te kunnen groeien, is het nu tijd voor ons eigen platform. Het platform is gemaakt door het Nederlands bedrijf Limoen Groen, een partij gespecialiseerd in duurzame websites. U kunt er gemakkelijk berichten en foto’s delen, en groepen volgen die u inhoudelijk interessant vindt. Dit platform kunnen wij helemaal naar eigen wensen blijven ontwikkelen. Goed om te zien dat al vele vaste leden de overstap hebben gemaakt!

U kunt nu overstappen
Let op! Wij gaan het oude platform (Mighty Networks) dus opheffen! Dat doen wij in de week van 21 mei aanstaande.


Uw account overzetten is helaas niet mogelijk, maar een nieuw profiel aanmaken is gelukkig snel gedaan in deze 5 stappen:

STAP 1    Ga naar https://community.monumenten.nl en klik op ‘Inschrijven’

STAP2     Maak met uw e-mailadres óf uw linkedin profiel een account aan. Voeg een profielfoto toe en eventueel een foto van uw monument of uw werk

STAP 3    Vertel in uw profiel wie u bent (Eigenaar, Liefhebber of Professional) en welke ervaring u met monumenten heeft

STAP 4    Bekijk onder ‘Ontdekken’ de Groepen en word lid van de Groepen die uw interesse hebben

STAP 5    Altijd leuk: een foto van uw monument delen

Wij zijn erg trots op het nieuwe platform en willen er samen met u een nuttig en inspirerend communityplatform van maken!

Monumenten Community op een nieuw platform Meer lezen »

VEH steunt eigenaren van rijksmonumenten in hun bezorgdheid

Vereniging Eigen Huis steunt eigenaren van rijksmonumenten en hun belangenverenigingen in hun bezorgdhied over het voortbestaan van voldoende financiële regelingen voor het onderhoud van hun erfgoedwoning.

De aftrekregeling voor rijksmonumenten wordt mogelijk vervangen door een beperkte subsidieregeling. Vereniging Eigen Huis is van mening dat de huidige regeling juist uitstekend voldoet. Dit blijkt ook uit de recente evaluatie, die in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gemaakt. Het huidige stelsel is op orde en de financiële middelen worden doelmatig ingezet, is de belangrijkste conclusie uit de evaluatie. De vereniging heeft haar zorgen gedeeld met de Vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Eigenaren van rijksmonumenten hebben zware instandhoudingsverplichtingen die staan beschreven in de Erfgoedwet. Deze onderhoudsverplichtingen zijn veel specifieker en kostbaarder dan die voor een reguliere huiseigenaar. Daarom moet deze groep eigenaren er op kunnen blijven rekenen dat het Rijk voldoende middelen ter beschikking stelt om hun erfgoedwoning op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Met een in omvang gelimiteerde subsidieregeling is die waarborg onvoldoende.

VEH steunt eigenaren van rijksmonumenten in hun bezorgdheid Meer lezen »

Onderzoek legitimeert overheidssteun voor historische buitenplaatsen

De maatschappelijke baten van historische buitenplaatsen overtreffen ruimschoots de kosten van de instandhouding ervan. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van dr.ir. Elisabeth Ruijgrok van Witteveen + Bos. Investeren in de instandhoudingskosten van buitenplaatsen loont daarom volop vanuit maatschappelijk perspectief.

Het onderzoeksrapport is vandaag door Per Insinger, voorzitter van de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen aangeboden aan de Voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor OCW in de Tweede Kamer, mevrouw Ockje Tellegen. Reden daarvoor is de politieke betekenis van het rapport.

Grote maatschappelijke waarde
Bekend was al dat de historische en monumentale gebouwen, hun tuinen en parken en groene rijksmonumenten een sterke magneetwerking hebben op groeiende aantallen (inter)nationale toeristen en recreanten. Daarnaast verhogen ze het woongenot van dorpen en steden in de omgeving. De instandhouding ervan gaat daarnaast gepaard met de nodige werkgelegenheid. Met het nu gepubliceerde onderzoek zijn voor het eerst de economische en maatschappelijke baten daarvan in beeld gebracht.

Baten niet voor eigenaren
Het rapport maakt zo inzichtelijk dat elke geïnvesteerde euro in een historische buitenplaats de samenleving zo’n €3,50 oplevert. Het meest opvallend daarbij is dat ruim 80% van die baten terecht komt bij burgers, 14% bij overheden (middels belastinginkomsten), bijna 5% bij de omliggende (horeca)bedrijven en slechts 1% bij de instandhouders. Die instandhouders zijn overwegend de particuliere eigenaren, die hun buitenplaatsen – met veel inzet en moeite – in goede staat proberen te houden, en zo nodig, op orde te brengen. Bovendien geldt voor hen een wettelijke onderhoudsplicht.

Erfgoedbeleid heeft goed gefunctioneerd
Dat ook de instandhoudingskosten van de historische gebouwen op buitenplaatsen en hun parken, tuinen en bossen zeer hoog zijn, was al bekend uit eerdere rapporten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wel maakt dit nieuwe rapport duidelijk dat de instandhoudingskosten van monumentaal groen aanzienlijk hoger zijn dan die van monumentaal rood. Desondanks is het gelukt om een groot aantal van deze parels van het buitengebied te beschermen voor de toekomst. De historische buitenplaatsen met hun bijbehorende tuinen en parken verkeren inmiddels in een redelijke staat van onderhoud. Veelal is dit resultaat bereikt door particulier initiatief en dankzij een nauwsluitende combinatie van subsidies en fiscale aftrek.

Politiek debat
De zorgen over de continuïteit van het noodzakelijke onderhoud zijn echter weer toegenomen door de onzekerheid over de gevolgen van mogelijke wijzigingen in het erfgoedbeleid. Binnenkort geeft minister Van Engelshoven daarover meer duidelijkheid. De Vaste Kamercommissie voor OCW spreekt op 30 mei over het Cultuurbeleid en de extra investeringen. De initiatiefnemers voor het onderzoek vragen de resultaten die voortkomen uit het onderzoeksrapport daarbij te betrekken.
Het rapport legitimeert met name een extra impuls van de rijksoverheid voor groene monumenten en de handhaving van de huidige fiscale aftrekmogelijkheden voor onderhoud aan rijksmonumenten.

Het onderzoek is ontstaan na initiatief daartoe door de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB). Daarbij is samenwerking gezocht met de Nederlandse Kastelen Stichting, de Federatie Particulier Grondbezit, de vereniging Bewoond Bewaard, de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland en de Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen.
Het volledige rapport met bijbehorende berekeningen is online beschikbaar op de website van de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen: www.vphb.nl –> Publicaties

Indien u vragen heeft over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Per Insinger (voorzitter VPHB): 06 – 54 26 21 29
Elisabeth Ruijgrok (Witteveen + Bos): elisabeth.ruijgrok@witteveenbos.com

Onderzoek legitimeert overheidssteun voor historische buitenplaatsen Meer lezen »

Scroll naar boven