Cultuurhistorie in de gevarenzone?

Erfgoedorganisaties FIM (Federatie Instandhouding Monumenten), Bond Heemschut en AWN Vereniging Vrijwilligers in de Archeologie hebben bezorgd gereageerd op kabinetsnotitie van 9 maart over de stelselwijziging omgevingsrecht.