Extra ondersteuning voor monumenteigenaren in Overijssel

Het Cultuurfonds voor Monumenten in Overijssel is uitgebreid. Eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand in Overijssel kunnen vanaf nu een laagrentende lening aanvragen voor het restaureren én het verduurzamen en/of herbestemmen van hun monument. Provincie Overijssel heeft hiervoor 400.000 euro extra beschikbaar gesteld in het Cultuurfonds voor Monumenten.

Hester Maij, gedeputeerde Cultuur van de provincie Overijssel: “De provincie hecht grote waarde aan het behoud van de Overijsselse monumenten en karakteristieke panden. Met deze verbreding willen wij eigenaren extra ondersteuning geven in het behoud van hun monument. Ook gemeenten krijgen zo een stimulans voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten of karakteristieke panden. Zij hebben ook een rol bij het beoordelen van de kosten en de monumentale kwaliteiten met name bij kwetsbare interieurs.”

Om een monument te behouden voor de toekomst is het naast restauratie steeds meer van belang om een monument ook te verduurzamen of het een nieuwe bestemming te geven. Provincie Overijssel komt tegemoet aan de wens van eigenaren om naast restauratie ook verduurzaming of herbestemming financieel te ondersteunen. Totaal is er nu 1,4 miljoen euro beschikbaar in het Cultuurfonds in Overijssel.

Adriana Esmeijer, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds: “Juist voor monumenten geldt dat er een enorme duurzaamheidswinst te halen valt. Deze gebouwen zijn vaak slecht geïsoleerd. Een stimulans bij de investering om het pand te verduurzamen kan een enorme kostenbesparing voor de eigenaar betekenen, is goed voor het milieu en voor het behoud van het monument voor de toekomst.”

Naast de uitbreiding naar de thema’s duurzaamheid en herbestemming wordt ook het maximum leningsbedrag van de Cultuurfonds-hypotheek verhoogd naar € 200.000,-. Kees-Jan Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds: “Eigenaren kunnen al ruim 14 jaar gebruik maken van het Cultuurfonds in Overijssel. Er kan aanspraak gemaakt worden op dit fonds in de vorm van de laagrentende Cultuurfonds-hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds. Wij zijn blij met deze inzet van de provincie Overijssel die zich via het Cultuurfonds sterk maakt om het prachtige Overijsselse erfgoed springlevend te houden.”

Over het Cultuurfonds voor Monumenten
In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds werkt het Nationaal Restauratiefonds samen met 9 provincies. Dit om monumenteigenaren te helpen met het behouden van hun monument via de zogenaamde Cultuurfondsen voor Monumenten. Uit deze Cultuurfondsen wordt de Cultuurfondshypotheek verstrekt. Dit is een lening voor eigenaren van gemeentelijke of provinciale monumenten of karakteristieke panden met een laagrentende lening (4,5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%). De hoogte van de hypotheek wordt bepaald aan de hand van de door de gemeente vastgestelde kosten.

Extra ondersteuning voor monumenteigenaren in Overijssel Meer lezen »