september 2014

Een Socratische Dialoog over Energielabels voor Monumenten en Historische Woningen: Een lust of een last?

Woensdag 26 november 2014

De invoering van een energielabel voor woningen – indicatief of verplicht – zorgt al geruime tijd voor discussie in de wereld van het cultureel erfgoed. Moeten monumenten een energielabel krijgen of niet? En zo ja, in welke vorm, op basis van het gebouw en ingebouwde maatregelen zoals nu gebruikelijk is, of op basis van het verbruik?

Op woensdag 26 november 2014 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een discussiebijeenkomst over energielabels voor monumenten en historische gebouwen, dit in het kader van haar programma Duurzaam Erfgoed. Doel is het inzichtelijk maken van de verschillende meningen over energielabels en de daarachter liggende gedachten over de verduurzaming van monumentale en historische woningen die aan deze meningen ten grondslag liggen.

De discussie wordt gevoerd in de vorm van een Socratische dialoog. De dialoog wordt begeleid door professionals, die getraind zijn in de Socratische methode. Hierdoor wordt gewaarborgd dat iedere deelnemer aan het woord komt, zijn/haar mening inbrengt en deze kritisch kan (laten) onderzoeken. Het doel van een Socratisch dialoog is niet om de gestelde vraag direct te beantwoorden. Het doel is de deelnemers te helpen de eigen en elkaars mening over het energielabel voor monumenten beter te begrijpen en en zo een goede basis te creëren voor verdere discussies en beslissingen over het wel of niet invoeren ervan.

De doelgroep voor deze dialoog omvat eigenaren van monumentale en historische woningen, en erfgoed professionals die in hun dagelijks werk direct of indirect met het behoud en verduurzaming van onroerend erfgoed bezig zijn.
Datum: woensdag 26 november 2014 – Tijdstip: 10.00 – 16.30 uur – Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  – Smallepad 53811 MG Amersfoort

Tel: 033 421 74 21 – www.cultureelerfgoed.nl Doelgroep: eigenaren van monumentale en historische woningen; erfgoedprofessionals die met het behoud en verduurzaming van zulke woningen bezig zijn

Aantal: maximaal 80 Kosten: EUR 50,– (incl. lunch en borrel) Graag dit bedrag overmaken op bankrekening IBAN nr. NL79 RBOS 0569999707 (dat is de letter ‘O’ tussen de B en de S) t.n.v. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort o.v.v uw naam en ‘Socratisch dialoog 26-11-14 P/00645’

Een Socratische Dialoog over Energielabels voor Monumenten en Historische Woningen: Een lust of een last? Meer lezen »

Minister Bussemaker bereid BRIM te evalueren?

In de nieuwe BRIM-regeling wordt aan kleinere aanvragen voorrang gegeven. Zo kan aan zoveel mogelijk eigenaren een subsidie worden toegekend. Het gevolg is wel dat eigenaren van grotere monumenten nu al voor het tweede jaar achter het net vissen. Zowel de grote kerken als de FIM (Federatie Instandhouding Monumenten, waarvan ook Bewoond Bewaard lid is) hebben de noodklok geluid. Met name de FIM heeft de minister (op basis van de beschikbare feiten, aangevuld met een aantal vooronderstellingen) voorgerekend dat het BRIM-budget niet voldoende is om alle eigenaren die recht hebben op BRIM binnen zes jaar te bedienen. Het standpunt van de minister tot nu toe: alle aanvragen worden gehonoreerd  over de looptijd van zes jaar; voor een evaluatie binnen die termijn is geen aanleiding. Daar lijkt nu wellicht verandering in te komen. Tijdens het overleg met de Vaste Kamercommissie OC&W op 8 september heeft de minister toegezegd dat zij eind oktober a.s. (voor de begrotingsbehandeling cultuur op 3 november) aan de Tweede Kamer de dan beschikbare cijfers ter beschikking zal stellen en een reactie zal geven op de analyse van de FIM. In mei of juni 2015 komt zij met een meer uitvoerige reactie op de dan beschikbare cijfers.  Of het BRIM-probleem wordt opgelost is dus allerminst zeker, maar in ieder geval wordt er nu serieus naar gekeken.

Minister Bussemaker bereid BRIM te evalueren? Meer lezen »

Scroll naar boven